MELA Moon Eyes

 

MELA Moon Eyes

C.I.B.T, C.I.E. HEDER Moon Eyes x KS FAROS aus dem Konigswald

born: 24.04.2013
właściciel - owner: Olga Godlewska
( POLSKA - POLAND )

ocena doskonała - excellent mark
Próby Pracy - dyplom 1 stp, 96/100 punktów - Working Test for Young Dogs - 1st prize, 96/100 points
Międzynarodowy Konkurs Wielostronny - dyplom 3 stopnia - International Multilateral Competition - 3rd prize
EBJ-free