IFE Moon EyesIFE Moon Eyes

  C.I.B. CZAGA z Czarnego Dworu x Orson

born 17.05.2009

właściciel-owner: Renata Makaruk

Międzynarodowy Champion Piękności - C.I.B. (in corfirmation)
Młodzieżowy Champion Polski - Junior Champion of Poland
Champion Polski - Champion of Poland
Champion Rosji - Champion of Russia
Champion RKF
Baltic Winner 2011
Zwycięzca Polski 2012 - Winner of Poland 2012

res.CACIB, 5x CACIB, 3x BOB, 2xBOG3, BOG4

Próby Pracy - dyplom 1 stp - Working Test for Young Dogs - 1st prize
3x Międzynarodowe Field Trials dyplom 1 stopnia (eccelente) - 3x International Field Trial 1st prize (eccelente)

EBJ-free